Förmiddag  länk till video

 • Välkomna -fokus på kunskap om det normala födandet10.15
 • Should we use oxytocin in normally-evolving labour? Professor Diogo Ayres-de-Campos, Lissabon, Portugal
 • Partogrammets betydelse Förste amanuens Stine Bernitz

Eftermiddag länk till video

 • Förlossningsprogress: en re-evaluering av förlossningstid och partogrammet i relation till mor och barnutfall
  Postdoc Louise Lundborg
 • Room4Birth –Effekten och betydelsen av att föda barn i ett specialdesignat födslorum Doktorand Lisa Goldkuhl

 • Påverkar organisations- och professionstillhörighet vårdpersonals attityder till att stötta vaginal förlossning och interprofessionellt teamarbete. – en tvärsnittsstudie Doktorand Karin Johnsson
 • Linköpings teammodell – ett framgångskoncept, PhD Eric Hildebrand och Verksamhetsutvecklare emeritas Marie Nelson
  • Sammanfattning och avslutning